Video CLB Xăm Nghệ Thuật Hà Nội
Video CLB Xăm Nghệ Thuật Hà Nội
4/06/2009

Mời các bạn đến thăm CLB Xăm nghệ thuật qua những Video Clip của CLB

 

 

 <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sl1QtdrmUVM&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/Sl1QtdrmUVM&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/Sl1QtdrmUVM&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FhTgJMD1Z7M&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/FhTgJMD1Z7M&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/FhTgJMD1Z7M&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DzEKPTaNX1Q&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/DzEKPTaNX1Q&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/DzEKPTaNX1Q&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zK3_Y8VZuTc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/zK3_Y8VZuTc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/zK3_Y8VZuTc&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nos4_L22jSo&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/nos4_L22jSo&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/nos4_L22jSo&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qc-7Byk6Zcg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1"> <embed src="http://www.youtube.com/v/qc-7Byk6Zcg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" mce_src="http://www.youtube.com/v/qc-7Byk6Zcg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>
 

BÌNH LUẬNGỬI BÌNH LUẬN


hình xăm đẹp | Bán đàn guitar classic | Quán ăn Hà Nội Ban Guitar | Guitar rẻ | Bán guitar | Bán đàn | Guitar shop | Shop guitar | Ban dan guitar | Guitar giá rẻ | Bán guitar cũ