• xoá hình xăm bằng thuốc súng
  • hình xăm hợp tuổi 1992 là gì thế ạ
  • cho e hỏi nam sn 1998 nên xăm hình gì hợp ạ
  • Nên xăm hình gì hợp tuổi – mệnh – cung
  • Xin tư vấn